Integritet - trygghet eller övervakning?

Hur kan vi försvara oss mot de digitala röntgenblickarna? Är vi alltför toleranta inför övervakning och alltför villiga att lämna personlig information på nätet? Behöver vi nya kontrollmetoder och övervakning i dagens samhälle med terrorhot? Vad innebär egentligen den nya FRA-lagen? Den "nya övervakningen" handlar ju om att ur ett stort material filtrera ut mönster som ger indikationer på onormalitet eller hot. Kan PUL skydda individen? Vad innebär genomslaget för RFID? Kan vi lita på att Storebror alltid är snäll?

 

Program

 

Presentationer:

Markus Bylund

Staffan Truvé

 

Läs en av besökarnas reflektioner här 


Senast ändrad: 2008-09-08