IVAs VD:ar

Kommerserådet Axel F Enström (1919-1940)
Professor Edy Velander (1941- 1959)
Professor Sven Brohult (1960- 1970)
Professor Gunnar Hambraeus (1971-1982)
Professor Hans G Forsberg (1982-1994)
Professor Kurt Östlund (1995-2000)
Pol mag Enrico Deiaco (tf VD 1999-2001)
Professor Lena Treschow Torell (2001-2008)
Professor Björn O. Nilsson (2008- )


Senast ändrad: 2009-01-09