Royal Technology Mission

Sedan 1984 har IVA, på H.M Konungens initiativ, så gott som årligen anordnat Royal Technology Mission (RTM). Delegationsresorna RTM sker med deltagande och överseende av HM Konungen och under ledning av IVAs preses.

RTM är en delegationsresa för svenska företagsledare, myndighets- och högskolerepresentanter på hög nivå. Syftet med resorna är att skapa nya kontakter som på sikt kan leda till utökat idé- och affärsutbyte. H.M Konungens aktiva medverkan har gjort det möjligt att få besöka företag och forskningsinstitutioner som annars sällan öppnar sina portar för utländska gäster.

Besöken på mottagarlandets företag och forskningsinstitutioner är väl förberedda och anpassade för de aktuella deltagarna. Resorna har kommit att få stor betydelse för Sveriges forsknings- och industriutbyte med andra länder.

Följande länder har besökts: 

År                  Land
1984               USA
1985               Japan
1986               Västtyskland
1987               Italien
1989               England
1990               Japan
1991               Schweiz/Frankrike
1992               Danmark
1994               Sydkorea
1996               Sydafrika
1998               Brasilien
1999               Kanada
2001               Irland
2003               Italien
2004               England
2005               Indien
2007               Ryssland
2009               Spanien
2010               Kina
2012               Tjeckien
2013               Brasilien

Senast ändrad: 2014-02-12