Cybersecurity - utmaningar för svenskt näringsliv

Tid kvar till seminariet

  • IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
    Hitta hit

  • Måndag den 15 maj 2017 17:00 - 19:00

  • Seminarium 0 kr
    Mingelbuffé 275 kr

Dagens digitala teknik tillsammans med överskottet på information ger helt nya förutsättningar för företag och individer. Hur stort hot är detta för Sverige i allmänhet och för svenskt näringsliv i synnerhet? Vad kan vi egentligen göra?

Ambitionen hos företagen är att använda den stora mängden data för att skapa en ständigt uppdaterad och analyserad världsbild. Samtidigt är ständig och säker tillgång till internet en grundförutsättning för verksamheten.

  • Vad händer när kommunikation störs eller avlyssnas?
  • Kan man skydda sig mot intrång? Och hur gör man det bäst?

Medverkar gör bland andra: Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen, Staffan Truvé, forskningschef Recorded Future, Micael Johansson, Executive Vice President Deputy CEO, SAAB, Patrik Fältström, forskningschef Netnod, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetchef IIS och Mats Nordqvist, f.d. teknisk chef FRA. 

Program

Välkomna
Staffan Truvé, avd Informationsteknik och Monica Bellgran, avd Maskinteknik

17:05 – 17:20 Cybersecurity - ett verkligt hot för Sverige och svenskt näringsliv?
Anders Thornberg, Chef för Säkerhetspolisen

17:20 – 17:35 Intrång och hotanalys – utifrån och in
Staffan Truvé, Forskningschef Recorded Future

17:35 – 17:50 Hotbilden mot Saab och hur den hanteras 
Micael Johansson, Executive Vice President, Deputy CEO, SAAB

17:50 – 18:05 Kan man bygga ett robust Internet?
Patrik Fältström, Forskningschef Netnod 

18:05 – 18:20 Vad gör vi för att säkra .se?
Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef IIS

18:20 – 18:35 Behöver Sverige en nationell agenda för Cybersecurity? 
Mats Nordqvist, f.d. teknisk chef FRA

18:35 – 19:00 Paneldiskussion med samtliga talare

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.