Hur smarta är bilarna i framtidens goda stad?

Tid kvar till seminariet

Välkommen till ett seminarium med IVAs avd Maskinteknik och IVAs projekt Framtidens goda stad.

  • IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
    Hitta hit

  • Torsdag den 7 december 2017 16:00 - 18:00

  • Seminarium 0 kr
    Middag 400 kr

Hur smart kan en bil bli? Är det självklart med självkörande bilar i framtidens samhälle? Vad kan vi förvänta oss av en hållbar utveckling som inkluderar elektrifiering av fordon och nya lösningar av infrastruktur? Statliga infrastruktursatsningar har historiskt sett varit avgörande för samhällsutvecklingen och introduktion av ny teknik.

Med bilen i fokus diskuterar vi hur en växande befolkning ska få goda förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer. För att lyckas måste samhälle, teknologi och politik samverka.

Det är också syftet med IVAs projekt Framtidens goda stad. Vi behöver nya metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut kunskapen till de som ansvarar för samhällsplanering i städer och regioner. Hur utvecklas städer och regioner utifrån dagens kunskap om samhällsplanering? 

Framtidens Goda Stad har arbetat med tekniska frågor som framtidens smarta transporter och övergripande frågor som planeringsprocesser, energi och resursfrågor. Fyra arbetsgrupper har utgått från frågeställningar om urbaniseringens drivkrafter och hinder, positiva utvecklingsspiraler, flöden i framtidens hållbara städer och planerings- och beslutsprocesser. Alla teman starkt kopplade till förutsättningar för en smart god stad – ur många synvinklar.

Vid seminariet medverkar Monica Bellgran, ordförande Avd I Maskinteknik, Håkan Samuelsson, vd Volvo Cars och ledamot IVA I Maskinteknik, Tuula Teeri, vd IVA, Gabriel Urwitz, ordförande Framtidens Goda Stad och IVA IX Ekonomi,

Peter Nygårds, Göran Cars och Mari Broman redovisar det fördjupade samarbete som Framtidens goda stad nu genomför i nio svenska kommuner. Vilka är lärdomarna? Har Sveriges kommuner fungerande och effektiva planeringsprocesser för att möta framtiden?

Moderator: Åsa Söderström Jerring, arbetsgruppsordförande Framtidens goda stad och ledamot av IVA III Samhällsbyggnad.  

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.