Profil 3

Lagen har hela folket och det allmänna rättsmedvetandet skrivit – den har Gud skrivit!

Spar på dina stora ord när du talar med
mig! Vem skrev 1734 års lag? Herr Cronhielm!
Vem var det som skrev sista lagen om prygelstraffet?
Det var överste Sabelman – det var hans motion
– och den drevs igenom av hans bekanta, som då
utgjorde majoriteten! Överste Sabelman är icke
folket, och hans bekanta äro icke allmänna rättsmedvetandet.