Näringslivsrådet - möten som engagerar

201601-IVA-NR-styrelse-1200px-alt3.jpg

IVAs Näringslivsråd

Det är Näringslivsrådet som säkrar IVAs förankring i näringslivet och ger ett långsiktigt finansiellt stöd till verksamheten. Som medlem i Näringslivsrådet bidrar man till att utveckla IVAs verksamhet.

Näringslivsrådet har cirka 250 medlemsföretag från såväl industri som tjänstesektor, allt ifrån globala koncerner till småföretag och organisationer.

Styrelse för IVAs Näringslivsråd:

Eva Hamilton, Ordförande

Pia Sandvik, Vd Länsförsäkringar Jämtland, Vice ordförande

Jonas Wiström, Vice ordförande

Mernosh Saatchi, Vd Humblestorm

Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco

Johan Öberg, Vd Boston Consulting Group

Magdalena Gerger, Vd Systembolaget

Kristina Alsér, landshövding Kronobergslän

Lars Stugemo, Vd HiQ

 

Adjungerade är:

Håkan Simonsen, IVA Väst
Hamdija Jusufagic, IVA Syd
Thomas Nilsson, IVA Nord
Lars Lindblom, Samarkand

 

Stadgar för IVAs Näringslivsråd