Innovation i skogsnäringen

201511-IVA-Innovation-i-skogsnäringen-feature-1200px.jpg

Med god tillgång till råvara, hög kompetensnivå och moderna anläggningar har den svenska skogsnäringen stor potential för tillväxt, nya arbetstillfällen och för att bidra till utvecklingen av en hållbar bioekonomi. Projektet Innovation i skogsnäringen syftar till att identifiera hur den svenska skogsnäringen kan utvecklas och omvandlas för att behålla och förstärka sin världsledande position.

Ett ökat klimat- och hållbarhetsfokus betonar ytterligare den svenska skogens värde. Skogen är förnyelsebar, produkterna är återvinningsbara och skogen bör ses som en central del i lösningen på klimatfrågan.

Däremot möter skogsnäringen utmaningar när digitalisering och globalisering skapar nya konsumtionsmönster och ökad internationell konkurrens. Skogsnäringen präglas också av låg intensitet vad gäller forskning och utveckling.

Målen med projektet Innovation i skogsnäringen är att

 • Visa på konkreta vägar för utveckling, förnyelse och en förstärkt roll för skogsrelaterade produkter.
 • Beskriva hur industrin, akademin och politiken kan delta i och stödja denna utveckling.
 • Visa hur skogen kan användas på bästa sätt för att aktivt delta i en bioekonomisk utveckling med lägre klimatpåverkan.

Fyra arbetsgrupper arbetar inom ramen för projektet

 • Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital
 • Forskning, utveckling och innovationer
 • Drivmedel, energi och samhällsbyggnad
 • Politisk referensgrupp

  Styrgrupp

  Olof Persson, ordförande
  Lars Berglund, professor fiber- och polymerteknologi KTH
  Ingrid Bodin, chef hållbar utveckling Preem AB
  Magnus Breidne, projektchef IVA
  Magnus Hall, vd Vattenfall AB
  Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
  Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs AB
  Sara Mazur, forskningschef Ericsson AB
  Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket
  Lennart Rådström, IVAs avdelning VIII
  Birgitta Sundblad, vd Innventia AB
  Peter Wågström, vd och koncernchef NCC AB
  Johan Öberg, vd Boston Consulting Group Nordic AB

  Projektets ledning

Mats Johnson
Huvudprojektledare

Hampus Lindh
Projektledare

Johanna Theander
Komm. ansvarig

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator

 

Finansiärer

Billerud-Korsnäs, Preem, SCA, Sveaskog, Södra Skogsägarna och Tillväxtverket.

 

Foto: Jesper Andersson/Södra

Skribent: Johanna Theander

Relaterade seminarium

Samhällsbyggande och klimatförändringar – vem har ansvaret?

Infrastruktur - Hållbarhet - Samhällsbyggnad

 • Stockholm
 • Onsdag den 28 september 2016
 • 13:30 - 18:00
Jag vill delta
Filtrera
 • Remissvar
 • Debattartiklar
 • Rapporter
 • Publikationer
 • IVA Aktuellt
 • Pressmeddelanden
 • Ekonomi
 • Utbildning
 • Forskning
 • Energi
 • Infrastruktur
 • IT
 • Innovation
 • Enteprenörskap
 • Välfärd
 • Hållbarhet
 • Företagande
 • Ledarskap
 • Samhällsbyggnad
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016

Relaterade nyheter