Prins Daniels Fellowship

prinsdaniel-16-alt2-1200px.jpg

Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram ska inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer. Genom att presentera förebilder och att i dialog möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter är målsättningen att långsiktigt bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. 

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades i januari 2013 och förhoppningen är att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande. 

 

Mentorprogram för unga entreprenörer

Mentorskapsprogrammet syftar till att stötta unga entreprenörer att utveckla sina företag genom att aktivera medlemmar av projektets Expertråd som mentorer. 

Det är nu öppet för anmälan till nästa omgång av mentorsprogrammet inom Prins Daniels Fellowship. Sista dag för anmälan är den 22 maj. 

De entreprenörer som kan söka till programmet ska uppfylla dessa kriterier:

- Ett startupföretag med en tydlig tillväxtambition och förutsättningar för lönsamhet, eller ett etablerat företag med årsomsättning på fem miljoner kronor eller mer.
- Den som söker till programmet ska vara företagets grundare eller företagsledare, och ska inte vara äldre än 40 år.

 

Anmälan  Om Mentorprogrammet 

 

Inspiratörer från näringslivet

Projektet har samlat en grupp utvalda entreprenörer och företagsledare som deltar i projektet som inspiratörer. Dessa personer bidrar till projektet genom att medverka vid besök på skolor och universitet, som mentorer i projektets mentorskapsprogram och i andra aktiviteter som projektet ordnar med syfte att stimulera unga entreprenörer.


Läs om inspiratörerna 

 

Besök på gymnasieskolor och universitet/ högskolor runtom i landet

Syftet med skolbesöken är att i dialog med elever och studenter presentera förebilder och inspirera till entreprenörskap och företagande. Vid besöken medverkar Prins Daniel, 2-3 medlemmar ur projektets Expertråd, lokala entreprenörer och lokala intresseorganisationer. Besöken består dels av modererade diskussioner och frågestunder med Prins Daniel, experter och lokala entreprenörer i aulaformat samt rundabordssamtal i mindre grupper av elever. Planeringen av varje besök sker i samråd med de medverkande skolorna/universiteten och lokala organisationer som stöttar nyföretagande bland unga. Årligen genomförs 6-8 besök.

Projektets vision

Att fler unga människor ser entreprenörskap som ett alternativ.

Att alla unga människor som vill bli entreprenörer vågar ta steget.

Organisation

Projektets styrgrupp består av Marcus Wallenberg (ordf.), Prins Daniel (hedersordf.), Hovmarskalk Karolin A. JohanssonCarl BennetJohan Skarborg och Johan Weigelt (IVA).

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien driver projektet i samverkan med Prins Daniel med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Skribent: Anna Lindberg

Relaterade seminarium

Afrika – samarbete för affärer och innovation

Entreprenörskap - Företagande

 • Stockholm
 • Torsdag den 26 oktober 2017
 • 08:00 - 09:30
Jag vill delta
Filtrera
 • Pressmeddelanden
 • Entreprenörskap
 • Företagande
 • Ledarskap
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Relaterade nyheter