Smart industri

Smart industri uppmärksammar och uppmuntrar teknikföretag som utnyttjar den nya digitala tekniken. Projektet arrangerar en rad aktiviteter över hela landet för erfarenhtesutbyte mellan företag av olika storlek i olika branscher. En viktig del av projektet är priset till ett företag som utnyttjar digital teknik. Det första delas ut i slutet av 2016.

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Den utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder när nya produkter tas fram. Helt nya sätt att automatisera och robotisera produktionen växer fram. De nya digitaliserade varorna och tjänsterna förutsätter kommunikation både mellan maskiner och mellan människa och maskiner.

I tävlingen Smart industri kan teknikföretag som utvecklas med digital teknik delta. Både sådana med egen produktion och de som levererar tjänster till producerande företag. Första pris är en studieresa utomlands som skräddarsys efter det vinnande företagets inriktning och önskemål.

Här kan du nominera ditt eller ett annat företag och läsa mer om tävlingen.

En rad företag och organisationer stödjer och är aktivt engagerade: Ericsson, Siemens, Stora Enso, Teknikföretagen, AB Volvo och Automation Region.

Projektet pågår mellan 2016-2018.

Projektledning

Johan Carlstedt, projektledare

Monica Sannerblom, projektkoordinator

Jan Westberg, kommunikationsansvarig

Relaterade seminarium

Dagens rymdverksamhet – viktig faktor för ökad samhällsnytta

Forskning - Innovation

 • Stockholm
 • Torsdag den 24 november 2016
 • 17:30 - 18:30
Jag vill delta
Filtrera
 • Remissvar
 • Debattartiklar
 • Rapporter
 • Publikationer
 • IVA Aktuellt
 • Pressmeddelanden
 • Ekonomi
 • Utbildning
 • Forskning
 • Energi
 • Infrastruktur
 • IT
 • Innovation
 • Enteprenörskap
 • Välfärd
 • Hållbarhet
 • Företagande
 • Ledarskap
 • Samhällsbyggnad
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016

Relaterade nyheter