Smart industri

Smart industri uppmärksammar och uppmuntrar teknikföretag som utnyttjar den nya digitala tekniken. Projektet arrangerar en rad aktiviteter över hela landet för erfarenhetsutbyte mellan företag av olika storlek i olika branscher. En viktig del av projektet är priset till ett företag som utnyttjar digital teknik. Det första delades ut den 31 januari 2017 på IVA i Stockholm. Nomieringstiden för årets pris går ut den 30 september.

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Den utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder när nya produkter tas fram. Helt nya sätt att automatisera och robotisera produktionen växer fram. De nya digitaliserade varorna och tjänsterna förutsätter kommunikation både mellan maskiner och mellan människa och maskiner.

I tävlingen Smart industri kan teknikföretag som utvecklas med digital teknik delta. Både sådana med egen produktion och de som levererar tjänster till producerande företag. Första pris är en studieresa utomlands som skräddarsys efter det vinnande företagets inriktning och önskemål.

Under 2017 inleds projektets forum runt hela landet. Här ges inspiration om hur företag kan möta digitaliseringens utmaningar och det blir rika tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan företag av olika storlekar. 

Huvudfinansiär är Tillväxtverket. En rad företag och organisationer stödjer och är aktivt engagerade: Ericsson, Siemens, Stora Enso, Teknikföretagen, AB Volvo och Automation Region.

Projektet pågår mellan 2016-2018.

Projektledning

Johan Carlstedt, projektledare

Monica Sannerblom, projektkoordinator

Jan Westberg, kommunikationsansvarig

Filtrera
 • Remissvar
 • Debattartiklar
 • Rapporter
 • Publikationer
 • IVA Aktuellt
 • Pressmeddelanden
 • Ekonomi
 • Utbildning
 • Forskning
 • Energi
 • Infrastruktur
 • IT
 • Innovation
 • Enteprenörskap
 • Välfärd
 • Hållbarhet
 • Företagande
 • Ledarskap
 • Samhällsbyggnad
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Relaterade nyheter