Dags att nominera till årets Hans Bergström-pris

Torsdag 14 januari 2016

bergstrom-hans_1200px.jpg

Nu öppnas för nomineringar till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset. Priset, som lanserades 2015, ska främja ett vetenskapligt synsätt i medierna samt excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Prissumman är 100 000 kronor.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken delades ut för första gången den 1 juni 2015 till journalisten Anders Bolling, Dagens Nyheter. Motiveringen löd:

”Anders Bolling har med sin journalistiska gärning, främst Framstegsbloggen i Dagens Nyheter, visat vad journalistik också skulle kunna vara: en ärlig ansträngning att ge en allsidig bild av världen med hjälp av saklighet, statistik och kvalificerad analys.”

– Hans Bergström-priset blev en succé förra året, med ett stort antal inkomna nomineringar och med en värdig vinnare i Anders Bolling vid Dagens Nyheter. Nu hoppas vi på ett fortsatt starkt gensvar för detta viktiga pris, säger priskommitténs ordförande, IVAs vd Björn O. Nilsson.

Priset, som har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation, ska kunna premiera journalister som i sitt journalistiska arbete har företrätt ”ett vetenskapligt synsätt i medierna (inklusive faktaunderlag och arbetsmetoder)”. Det kan också ges till journalister som ”bedrivit excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap, allt i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet”.

Prisjuryn består av fem IVA-ledamöter. Den leds av professor Björn O. Nilsson, vd för IVA, och består i övrigt av docenten i statsvetenskap Hans Bergström, före detta chefredaktör för Dagens Nyheter; mångårige chefen för Vetenskapsradion, agronomen, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson; publicisten och filosofie hedersdoktorn Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio AB; samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

– Jag hoppas att vi får nomineringar till priset även från den läsande allmänheten, säger Hans Bergström. Den goda journalistiken bidrar till ett upplyst samhälle och är en angelägenhet för fler än journalisterna själva.

Fram till den 1 mars 2016 kan man nominera lämpliga mottagare av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset. Priset kommer att delas ut en gång per år.

Mer information och nomineringsinstruktioner

www.iva.se/hans-bergstrom-priset

Skribent: Joakim Rådström