Fyra lärosäten, fyra roller?

Måndag 20 mars 2017

201703-IVA-UtsiktsplatsForskning-rapport6-1200px-lq.jpg

IVA-projektet Utsiktsplats forskning har i en studie försökt ge en bild av rollfördelningen inom den svenska högskolesektorn.

Fokus för rapporten är fallstudier av fyra lärosäten: Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet samt Högskolan i Halmstad. De fyra lärosätena är olika i många avseenden, vilket exempelvis illustreras av publikationsmönstren.

Samtidigt framträder likheter i lärosätenas strategiska tillvägagångssätt, där förutsättningar i deras omgivningar till väsentlig del präglar verksamheten. Utbildningsuppdrag är brett och formas till stor del av en lokal och regional rekrytering av studenter. De utbildas för en regional arbetsmarknad. Inriktningen på forskningen formas i stor utsträckning av samspelet med externa finansiärer och deras intressen.Läs online  Ladda ner PDF