IVAs akademikollegium 2016

Fredag 1 januari 2016

201601-IVA-Kollage-avdelningsordföranden-1200px-lq.jpg

Akademikollegiet överlägger om frågor före beslut i presidiet och utformar rekommendationer som berör samtliga avdelningar. Kollegiet samordnar, prioriterar och rekommenderar också i frågor kring utformning av akademiens programverksamhet.

Akademikollegiet består av akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören och akademisekreteraren. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden.

Akademikollegiet 2016

Styrelseordförande Leif Johansson Preses 2015-2017
Professor Björn O. Nilsson Verkställande direktör 2008-2017
Ph. D., docent Johan Weigelt Akademisekreterare
Eva Hamilton Ordförande Näringslivsrådet 2016-2018
Senior Advisor Peter Holmstedt Ordförande Industriforskargruppen, IFG, 2014-2016
Professor Karl-Erik Årzén Ordförande IVA Syd 2015-2017
Vd Marianne Dicander Alexandersson Ordförande IVA Väst 2016-2018
Verkställande direktör Göran Carlsson Ordförande IVA Nord 2015-2017

AVDELNING I – MASKINTEKNIK

Professor Monica Bellgran Ordförande 2016-2018
Verkställande direktör Per Grunewald Vice ordförande 2014-2016
Projektdirektör Catharina Modahl Nilsson Vice ordförande 2016-2018

Avdelning II – Elektroteknik

Teknologie doktor Karl Bergman Ordförande 2014-2016
Professor Lars Nielsen Vice ordförande 2014-2016
Vice president Birgitta Resvik Vice ordförande 2014-2016

Avdelning III – Samhällsbyggnad

Verkställande direktör Ulrika Francke Ordförande 2016-2018
Professor Peter Collin Vice ordförande 2014-2016
Professor Peter Collin Vice ordförande 2016-2018

Avdelning IV – Kemiteknik

Tekn. dr., docent Hans-Jürgen Federsel Ordförande 2014-2016
Tekn dr Michael Persson Vice ordförande 2016-2018 
Professor Lennart Bergström Vice ordförande 2015-2017

Avdelning V – Bergs- och materialteknik

Professor Karin Larsson Ordförande 2015-2017
Verkställande direktör Per Storm Vice ordförande 2014-2016
Teknisk direktör Gert Nilson Vice ordförande 2015-2017

Avdelning VI – Företagande och ledarskap

Särskild utredare Marie Hafström Ordförande 2016-2018
Professor Sofia Börjesson Vice ordförande 2016-2018
Verkställande direktör Lars Stugemo 2016-2018

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden

Professor Jan-Eric Sundgren Ordförande 2014-2016
Professor Hjalmar Brismar Vice ordförande 2015-2017
Professor Sophia Hober Vice ordförande 2015-2017

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik

Direktör Elisabet Salander Björklund Ordförande 2015-2017
Professor Paul Gatenholm Vice ordförande 2014-2016
Tekn dr h.c. Ola Hildingsson Vice ordförande 2015-2017

Avdelning IX – Ekonomi

Verkställande direktör Mia Horn af Rantzien Ordförande 2016-2018 
Styrelseordförande Anders Lindberg Vice ordförande 2015-2017
Civilekonom Staffan Bohman Vice ordförande 2015-2017

Avdelning X – Bioteknik

Civ. ing. Inger Andersson Ordförande 2014-2016
Med. Dr. Björn Odlander Vice ordförande 2014-2016
Vakant Vice ordförande 2016-2018

Avdelning XI – Utbildning och forskning

Professor Christina Ullenius Ordförande 2015-2017
Direktör Jan Nygren Vice ordförande 2016-2018
Samhällspolitisk direktör Peter Larsson Vice ordförande 2015-2017

Avdelning XII - Informationsteknik

Ordförande Ylva Hambraeus Björling Ordförande 2014-2016
Professor Anders Lansner Vice ordförande 2014-2016
Forskningsdirektör Staffan Truvé Vice ordförande 2015-2017