Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Känner du någon som älskar att lösa problem?

Junior Academy är internationellt program för unga mellan 13-17 år som ger en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap, teknik och samarbete genom att ta sig an samhällsutmaningar tillsammans med andra ungdomar världen över. Ansökan öppnar igen 2024.

Hur fungerar Junior Academy?

  • All kommunikation sker på engelska
  • Programmet anordnas i samarbete med New York Academy och Sciences. Anmälan sker därför på engelska på deras webbplats.
  • Undervisningen är digital och studenterna arbetar tillsammans på Launchpad, akademins unika onlineplattform.
  • Programmet är gratis.
  • Det är en fördel att ha ett stort samhällsintresse och gilla att vara med och påverka världen till en positiv riktning och grön omställning.
  • Projektet drivs av New York Academy of Sciences (NYAS) med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som partner. Inriktningen är vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.
  • Vid antagning erbjuds medlemmen en introduktion, en så kallad ”bootcamp” inför vald utmaning. Under Bootcamp får man kontakt med andra medlemmar, mentorer och experter. Medlemmen får lära sig att designa och utveckla innovativa lösningar. 
  • Junior Academy-studenterna arbetar tillsammans med utmaningar i självvalda internationella team, med upp till 6 medlemmar. Varje team är ihopkopplat med ett STEM-proffs som fungerar som mentor under den 10-veckors långa utmaningsperioden. Mentorerna är alla mycket motiverade STEM-ledare från akademi, industri och forskning.

 

citat tecken

Att vara en del av Junior Academy är väldigt spännande, då man får arbeta med riktiga och aktuella samhällsutmaningar

Matilda 16 år, deltagare av Junior Academy 2023

Om Junior Academy

Junior Academy är ett internationellt program för unga mellan 13-17  som gillar teknik, naturvetenskap och problemlösning. Tillsammans med andra unga från hela världen jobbar de med att hitta innovativa lösningar till olika samhällsutmaningar och problem. Det kan exempelvis handla om att stoppa övergödningen, utveckla nya former av förnybar energi eller miljövänliga byggnader. 

Programmet genomförs på engelska, och registrering via Junior Academys internationella portal hanteras av the New York Academy of Sciences (NYAS).

Läs mer om programmet

Kontakt

Linda Olsson

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0706 - 67 93 12

Linda Olsson