Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Energigenerering utan avfall och växthusgaser

Detta är den mest hållbara energiutvinningsmetoden som finns, helt jämförbar med sol, vind och vatten.

IVAs 100-lista 2023

Världen behöver energi nu. LazeraH AB och Leif Holmlid har utvecklat en metod kallad annihilering för energigenerering. Den är 100 ggr effektivare än fusion och fungerar i dag, inte "kanske om trettio år".

Metoden använder väte från vatten som kärnbränsle i små reaktorer. Processen i reaktorerna ger inte någon skadlig strålning och inte heller några restprodukter, utan vätekärnorna omvandlas fullständigt till energi. En kubikmeter vatten räcker för Sveriges årliga energibehov.

Detta är den mest hållbara energiutvinningsmetoden som finns, helt jämförbar med sol, vind och vatten. Metoden är vetenskapligt publicerad och medför en omställning till ett hållbart energisystem. 

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar