Digitalisering med stora möjligheter - men hur  klarar vi säkerhet och integritet?

Samhället digitaliseras snabbt. För de flesta är en smartphone en självklar del av vardagen. Mataffären använder våra data för att ge oss skräddarsydda erbjudanden. Fördelarna är många. Men hur ska vi klara säkerhet och integritet mitt i den snabba digitala utvecklingen?

Ett samarrangemang mellan Skellefteå kommun, Skellefteå Digital Alliance, Region Västerbotten och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Det är en del av  Digital@Idags nationella satsning.

The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå
Fredag den 22 november 2019 11:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Digitaliseringen innebär enorma möjligheter. Men för att  undvika fallgroparna krävs kunskap, eftertanke, diskussion och samtal mellan alla oss medborgare som använder den nya tekniken.

Eventet i Skellefteå den 22 november är ett av Digital@Idags arrangemang runt om i Sverige.  Syftet är att lyfta viktiga frågeställningar kring digitaliseringen ur ett medborgarperspektiv. I Skellefteå tar vi upp tre spännande frågetsällningar:

Etisk hackning. Du har säkert läst om hackare som bryter sig in olika system för att störa viktiga samhällsfunktioner. Men  hackare anlitas också för att öka säkerheten. Ta chansen att möta en livs levande etisk hackare och ser hur han arbetar.

Vem ska äga och disponera informationen om oss. Alla vi medborgare lämnar information om oss själva till myndigheter. Det är inget nytt. Men nu gör vi det också till privata företag som Google och Facebook som använder individdata som råvara i sin affärsverksamhet. Ska vi verkligen ge bort informationen gratis? På vilka villkor? Är det möjligt att bestämma hur data om oss själva ska användas och av vem?

Artificiell intelligens ger helt nya möjligheter att använda stora datamängder. Det gäller också för offentliga tjänster.  Skellefteå kommun ingår i ett större  projekt som arbetar med många av de svåra avvägningarna som måste göras. Hur mycket är vi beredda att tumma på den personliga integriteten för att dra nytta av de stora fördelarna genom att exempelvis använda  kommunens kundtjänsdata? Bidra med ditt svar den 22 november!

Digital teknik i det kommunens tjänst – var går gränsen? Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå ville använda ansiktsigenkänning för att hålla reda på att de som är i skolan är elever och skolpersonal och inga andra. Men Datainspektionen sa nej. Innebär detta ett stopp för att utnyttja digitaliseringens många möjligheter i skolan och annan kommunal verksamhet?

Välkomna till en dag fylld av inspiration, interaktivitet, nya perspektiv och intressanta diskussioner. Medverkar gör bland andra Anette Novak, idag direktör för Statens medieråd tidigare chefredaktör på Norran och aktiv i IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Fredrik Heiding, etisk hackare och doktorand Network and Systems Engineering vid KTH och Leif Rehnström, vd på Hello Future som med Skellefteå som bas arbetar med digital transformation över hela världen.

Möt också Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Anders Bergström, förvaltningschef, Michael Carlberg Lax, CIO, Marie Larsson, chef för kvalitet och förnyelse, Tommy Lindmark, IT-strateg, Caroline Thorén, pressansvarig, alla från Skellefteå kommun.

Medverkar gör också Staffan Eriksson, teamledaren IVA, Linda Olsson, projektledare, och Jan Westberg kommunikationsansvarig som drivit IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.