Network

People from IVA’s network – Swedish and foreign members and members of the Business Executives Council –are presented here. Many of them are working on multiple assignments for IVA, such as IVA projects or relating to our regional activities.
Stäng filtrering
 • Näringslivsrådet
 • I Maskinteknik
 • II Elektroteknik
 • III Samhällsbyggnad
 • IV Kemiteknik
 • V Bergs- och materialteknik
 • VI Företagande och ledarskap
 • VII Teknikens grunder och gränsområden
 • VIII Skogsnäringens teknik
 • IX Ekonomi
 • X Bioteknik
 • XI Utbildning och forskning
 • XII Informationsteknik
 • Utländsk ledamot
 • Ekonomi
 • Energi
 • Innovation och entreprenörskap
 • Forsknings- och utbildningspolitik
 • Företagande, ledarskap och organisation
 • Hållbarhet
 • Infrastruktur Samhällsbyggnad
 • IT Digitalisering
 • Teknikutveckling
 • Hälsa och välfärd
 • EU-frågor
 • Kansliet
 • NR Styrelse
 • Presidium
 • Akademikollegiet