3D-printning i rymden – vad kan Sverige lära av NASA?

Sverige ligger efter i 3D-printning, eller additiv tillverkning som det kallas inom industrin. En kraftsamling behövs. För att komma ikapp behöver Sverige lära sig av de som ligger längst fram. Vad kan Sverige lära av NASAs framgångsrika arbete inom området?

Christer Fuglesang, SAAB, Douglas N. Wells och Brian West, båda NASA samt Vladimir Navrotsky, Siemens, medverkar vid seminariet som arrangeras i samarbete mellan AMEXCI  och IVAs projekt Smart industri.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 26 juni 2018 09:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Additiv tillverkning gör det möjligt att producera komponenter och system med en funktionalitet som inte går att uppnå i traditionella tillverkningsmetoder. Ledtider inom produktutveckling och produktion kan reduceras avsevärt. Det betyder en genomgripande förändring som många betecknar som disruptiv.

Länder som Tyskland, USA, Storbritannien, Japan och Kina ligger långt framme inom additiv tillverkning efter mångåriga satsningar. Företag som Siemens, som medverkar vid seminariet, och GE satsar årligen miljardbelopp. Men Sverige ligger efter. Det gäller både företag, akademi och forskningsinstitut.

Satsningarna på additiv tillverkning saknar hittills samordning och den kritiska massan är för liten. Delar av svensk industri har medverkat till att ta fram en strategisk forskningsagenda.  Utifrån ett industriellt perspektiv lyfter den fram områden som industrin, akademin och samhället behöver fokusera på. Vid seminariet presenteras forskningsagendan.

En viktig del av arbetet blir att lära av omvärlden. Till seminariet har vi därför bjudit in företrädare för NASA som använder additiv tillverkning av komponenter i raketer och raketmotorer. Avgörande är att komponenterna klarar kvalificeringen, det vill säga att säkerställa att de verkligen har de prestanda som krävs. När NASA tänker framåt ser man också additiv tillverkning som en möjlighet att tillverka och reparera komponenter på plats under längre rymdfärder.

Medverkande:

  • Douglas N. Wells, structural materials engineer in the Materials and Processes Laboratory at the NASA Marshall Space Flight Center
  • Brian West, Mechanical Engineer at the NASA Marshall Space Flight Center (MSFC) developing additive manufacturing into a viable process for manned space flight applications
  • Christer Fuglesang, Astronout, Space Advisor, SAAB AB
  • Vladimir Navrotsky Chief Technology Officer (CTO), Power Generation Service, Siemens Industrial Turbomachinery AB
  • Edvin Resebo, CEO AMEXCI AB
  • Erik Ronne, Vice President Innovation, RISE
  • Hans Enocson, Former President GE Nordic

Moderator: Adam EdströmInternational Affairs / Innovation Coach, RISE Acreo

Seminariet är ett samarbete mellan AMEXCI AB och IVAs projekt Smart industri.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.