Tidigare Event

Här kan du se alla tidigare seminarier och event som IVA håller eller medverkar i. De allra flesta filmas och går att se i efterhand. När du vill. 

Tisdag den 30 juni 2015

Almedalen: Ska alla universitet och högskolor göra samma sak?

Högre utbildning & forskning | Utsiktsplats forskning
Tisdag den 30 juni 2015

Almedalen: Så blir framtidens elanvändning

Energi | Vägval el
Tisdag den 30 juni 2015

Almedalen: Ökad svensk attraktions- och konkurrenskraft – hur kan politiken bidra?

Innovation | Entreprenörskap | Klimat och miljö | Attraktionskraft för hållbar tillväxt
Måndag den 29 juni 2015

Almedalen: Schnippeldisco för ökad resurseffektivitet

Klimat och miljö | Resurseffektiva affärsmodeller
Måndag den 29 juni 2015

Almedalen: Har Sveriges universitet och högskolor de styrelser de förtjänar?

Högre utbildning & forskning | Utsiktsplats forskning
Måndag den 29 juni 2015

Almedalen: Kan ökad teknisk kompetens lyfta svensk innovationskraft?

Innovation | Välfärd | Tekniksprånget | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Utbildning och lärande
Måndag den 29 juni 2015

Almedalen: Innovation i skogsnäringen

Innovation | Välfärd | Klimat och miljö
Onsdag den 27 maj 2015

Har Sverige bra dricksvatten?

Klimat och miljö