AI den nya ledaren i en digitaliserad värld?

Digitalisering och inte minst AI driver på en genomgripande och snabb samhällsförändring. Hur påverkas sättet att leda företag? Kommer innovationsarbetet att drivas på helt nya sätt i framtiden?

Seminarium med IVAs ledarskapsprogram IFG

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 13 november 2018 17:45 - 19:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sveriges ekonomiska framgångar bygger på innovationer som lagt grunden till många internationellt konkurrenskraftiga företag. En viktig förklaring är ett ledarskap och en företagskultur som av många anses unik för Sverige.

Nu förändras förutsättningar snabbt. Inte minst genom  digitaliseringen och utvecklingen inom AI. Det utmanar vårt sätt att arbeta med innovationer och leda företag. Vi måste därför hitta nya organisationsformer och arbetssätt.

  • Hur ska vi som samhälle stimulera och skapa de bästa förutsättningarna för ett ledarskap som förmår att dra nytta av de tekniska möjligheterna som öppnar sig?
  • Hur kommer chefsrollen och ledarskapet att påverkas  av digitalisering och AI?
  • Kontroll eller kreativitet - vilket blir individernas fokus i denna nya situation? 

IVAs ledarskapsprogram IFG har under de sista tre åren besökt Hongkong i Kina, Boston i USA och nyligen Finland samt Estland. De fyra länderna har av inte minst historiska skäl olika sätt att förhålla sig till ledarskap. En kort sammanfattning av erfarenheter från resorna inleder seminariet.

Medverkande:

Elena Fersman, Director, Machine Intelligence and Automation Research Ericsson

Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet och medlem i EUs High Level Expert Group on AI

Peter Larsson, senior rådgivare Sveriges Ingenjörer

Kristina Lovén Seldén,  utredare, TCO

Ishtar Touailat, Head of Innovation Incubation at Tieto Data-Driven Business

Seminariet modereras av medlemmar i IFG.

 

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.