Affärsmodeller för hållbar tillväxt

  • Hästgatan 2, Visby
    Hitta hit

  • Måndag den 4 juli 2016 15:00 - 16:00

  • Seminarieplats 0 kr

[Bokningen är stängd]

Det krävs hållbar tillväxt för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Nyckelspelare är innovativa företag med resurseffektiva affärsmodeller som bidrar till lösningar på utmaningarna. Vilka svenska exempel finns idag? Hur kan politiken stimulera utvecklingen? Kom till ett seminarium med bland andra Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso och Åsa Domeij, miljöchef Axfood.

Nödvändigheten av att lösa de stora samhällsutmaningarna innebär enorma affärsmöjligheter. Vinnare blir hållbara, innovativa företag. Detta diskuteras vid IVAs hållbarhetsseminarium i Almedalen, där bland annat följande frågor tas upp:

  • Hur tar svenska företag tillvara de nya möjligheterna på hemmaplan som kraven på hållbara lösningar för en hög levnadsstandard, fungerande vård och omsorg och en effektiv klimatsomställning ger?
  • Hur tillgodoser regering och myndigheter bra styrmedel och policyer för resurseffektiva företag? Vilket ansvar har näringslivet, och vilket ansvar åligger offentliga aktörer?

Medverkar gör Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso, Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Åsa Domeij, miljöchef Axfood, Cecilia Strömblad Brännsten, H&M Sustainability och Peter Algurén, vd Sunfleet. Dessutom arrangeras en politisk diskussion med riksdagsledamöterna Matilda Ernkrans (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M).

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.