Afrika - Tillväxtkraft för miljarder

Ett nytt perspektiv på Afrika får allt större genomslag. Fram tonar bilden av länder med snabb tillväxt, rika på naturtillgångar, präglade av innovativa tekniksprång och nya investeringsmöjligheter.

Onsdag den 3 september 2014 18:00 - 19:30

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.