Agenda för hållbar vattenförsörjning

Vi kan inte ta vårt vatten för givet. Därför behöver Sverige en långsiktig färdplan för vår gemensamma vattenresurs. Nu presenterar IVA sin agenda för hållbar vattenförsörjning.

Projektet Hållbar vattenförsörning presenterar sin vattenagenda

Webbinarium
Onsdag den 8 september 2021 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vatten är grunden för livsavgörande ekosystemtjänster och kan inte tänkas bort från någon samhällsaktivitet. Sverige saknar en sammanhållen politik för vår gemensamma vattenresurs. IVAs agenda i tio punkter är ett inspel till en sådan politik och utgår från de viktigaste utmaningarna kring vårt vatten:

  • Klimatförändringarna – vilka blir konsekvenserna för vattenresursen? Vilken kunskap behöver vi för att möta dem?
  • Vilka forskningsinitiativ är nödvändiga inom vattenområdet?
  • Kommunernas VA-verksamhet – vilka är framtidsutmaningarna och vad krävs för att möta dessa?
  • Regelverken kring vattenförsörjning – hur behöver innehåll och tillämpning förändras?
  • Vattenavgift – något för Sverige?
  • Behovet av en samlad strategi – därför behöver Sverige en Vattenplan 2045.

Vid webbinariet presenteras syntesrapporten från projektet Hållbar vattenförsörjning- tillgång till rent vatten  i ett föränderligt klimat.

Medverkar gör medlemmarna i projektets styrgrupp:  Tord Svedberg, (ordförande) IVL Svenska Miljöinstitutet, Georgia Destouni, Stockholms universitet, Lena Ek, Södra, Kenneth M. Persson, Sydvatten och Lunds universitet, Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten, Gunnar Söderholm, tidigare miljöförvaltningen i Stockholms stad, John Tumpane, Formas.

Medverkar gör även Sophie Carlér, Rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor, Jernkontoret och Markus Hoffman, vattenexpert, LRF.

En politisk referensgrupp har varit knuten till projektet. Från denna medverkar:  Magnus Ek, (C), Patrik Engström, (S), Maria Gardfjell, (MP) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Moderator: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Stockholms universitet

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.