Agenda för hållbar vattenförsörjning

Det behövs ett långsiktigt arbete kring sötvattenförsörjningen i Sverige. Nu presenterar IVA sin vattenagenda.

Streamas live

Projektet Hållbar vattenförsörning presenterar sin vattenagenda

www.iva.se
Onsdag den 8 september 2021 13:00 - 15:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Projektet Hållbar vattenförsörjning- tillgång till vatten till rent vatten i ett föränderligt klimat lägger nu fram sin syntesrapport. Den bygger på arbetet i tre arbetsgrupper som fokuserat på vattenförsörjning och klimatförändringar, i urbana miljöer samt vattenförvaltning. 

I rapporten sammanfattas de tio störa utmaningarna inom vattenområdet iSverige. Den innehåller också en agenda i 10 punkter där ett av förslagen är att initiera en Vattenplan 2045 som ska innehålla långsiktiga mål tillsammans med finansierings och organisatoriska frågor. Även forskningsbehovet måste frå en central roll i framtidsplanen.

I seminariet medverkar bland annat medlemmar ur projektets styrgrupp. Kommentarer ges också av projektets politiska referensgrupp. Seminariet modereras av Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Stockholms univeristet. Mer detaljerad infomation om medverkande och program kommer i början av augusti.

I projektets styrgrupp ingår: Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, Georgia Destouni, Stockholms universitet, Lena Ek, Södra Cell, Kenneth M. Persson, Sydvatten och Lunds universitet, Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten, Gunnar Söderholm, tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad, John Trumpane, Formas.

I den politiska referensgruppen ingår: Magnus Ek, (C), Patrik Engström, (S), Yasmine Eriksson, (SD), Maria Gardefjell, (MP), Nina Lundström (L), Kjell-Arne Ottosson, (KD), Elin Sergerlind, (V), Cecilia Tentfjord-Toftby (M).

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.