AI – nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården

Artificiell intelligens (AI) ger helt nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården. Att snabbt och effektivt behandla stora datamängder gör det möjligt att identifiera mönster och orsakssammanhang. Vilka nya möjligheter ger AI den medicinska forskningen? Och vilka affärer är möjliga med den nya tekniken redan idag?

AI-seminarium med IVA Syd

E-huset, LTH, sal E:1406, Ole Römers väg 3, Lund
Hitta hit
Måndag den 24 februari 2020 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVA Syd kommer att under 2020 ta upp AIs betydelse inom en rad områden. I detta första seminarium står användningen inom medicinsk forskning och sjukvård i fokus.

Hur kommer AI att förändra vården? Kalle Åström, professor i matematik på Lunds Tekniska Högskola, belyser de tekniska möjligheterna och tar upp de nya etiska frågeställningar utvecklingen reser.

OBS! Johan Nilsson har fått förhinder att vara med. Vi är mycket glada att Einar Heiberg och Klas Berggren, båda från Lunds universitet,  med kort varsel har kunnat ersätta Johan Nilsson, De kommer att tala om Kliniknär AI-projekt i Lund. OBS!

(Hur kan AI bidra till bättre organmatchning? Johan Nilsson, professor Thoraxkirurgi, Lunds universitet, har under en längre tid arbetat med att utveckla beslutsstöd med hjälp av AI. Det ska hjälpa läkare att välja ut det hjärta som har bäst förutsättningar att fungera bra vid en hjärttransplantation. Vilka resultat har man nått hittills? Vilka är framtidsutmaningarna?)

Hur förändrar AI blodanalyser? CellaVision, med rötterna i Lund, har i grunden förändrat arbetet med blodanalyser på medicinska laboratorier. Digitala lösningar ersätter med hjälp av AI det traditionella mikroskopet vid blodcellsklassificering. Adam Morell, Vice President, Innovation & Engineering på CellaVision berättar om tekniken och den affärsmodell som givit företaget stora internationella framgångar.

Moderator är Thomas Laurell, professor vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet, som också ingår i IVA Syds ledningsgrupp.

IVA Syd kommer att ta upp AIs användning inom telekommunikation och olika delar av företagsekonomi vid två seminarier under 2020.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.