AIs möjligheter inom skogsbruket

På grund av teknikstrul går det inte att höra ljudet under seminariets första 19 minuter. Inom kort kommer vi att lägga upp en fullständig version av seminariet, men tillsvidare går det fint att titta med start 19 minuter in i sändningen.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 / www.iva.se/ai-skogen
Måndag den 22 november 2021 14:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Digitalisering och AI i skogen innebär stora möjligheter, men innebär utmaningar i val av arbetsmetoder och val av användningsområden. Komplexiteten är stor och med oförsiktig ansats kan vi nå felaktiga slutsatser. 

Vi är duktiga på skogsbruk och digitalisering i Sverige, och det gör att möjligheten för innovation med hjälp av AI är stor, men det kräver nya sätt att tänka och nya samarbeten. Bildanalyser och kartor ger utmärkta underlag för beslut, men möjligheterna med maskininlärning är så mycket större. AI kan ge bättre styrning och ökad effektivisering, möjlighet till automatiserade fordon, nya produkter och affärsmodeller som kan vara intressanta.

I dagens skogsdebatt är det är viktigt att beskriva vad och hur skogen brukas och vilka effekter brukandet har. Med ökad precision inom skogsbruket kan skogens värden öka inom alla användningsområden.

Vi vet allt mer om den råvara som levereras till industrin. Det ökar potentialen att effektivisera och utveckla. Med detta seminarium vill vi ge en överblick av vad AI kan bidra med inom skogsbruket, från frö till industri, och visa var den största potentialen finns inom såväl produktion som hållbarhet.

Program:

Hur kan AI möjliggöra precisionsskogsbruk
Jonny Holmström, Umeå universitet              

Skog, människor & AI
Lisa Nilsson, Holmen Skog                                

LKABs erfarenheter av AI
Håkan Tyni, LKAB                                               

Praktisk användning av AI i skogsbruket idag och imorgon
Johan Ekenstedt, Sveaskog                              

Möjligt och omöjligt med AI från ett branschforskningsperspektiv
Maria Nordström, SkogForsk                           

Efterföljande panel diskuterar AI:s möjligheter inom skogen. Går att enas kring vart de största potentialerna finns och hur vi realiserar dem. I panelen deltar: Patrik Karlsson, Sveaskog, Lisa Nilsson, Holmen Skog, Magnus Berman, SCA, Maria Nordström, SkogForsk

Moderator: Sverker Danielsson, Skogsindustrierna 

Kontaktinformation

Anna Lindberg
Projektledare
Telefon 08-791 29 91

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.