Opinionsbildande journalistik i dag- vilka är villkoren?

PM Nilsson, politisk redaktör, på Dagens industri är årets mottagare av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset. I samband med prisutdelningen anordnas ett seminarium om opinionsbildande journalistik i dag.

Seminarium i samband med IVAs Akademisammankomst och sommarmingel

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 12 juni 2017 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hans Bergström intervjuar pristagaren PM Nilsson. I motiveringen lyfter juryn bland annat hur PM Nilssons skrivande präglas av ett öppet och nyfiket faktasökande som resulterar i ett självständigt perspektiv.

Fil. dr. Peter Santesson, chef för opinionsanalys, Demoskop, diskuterar ledare, debatt, och opinion i en ny mediatid.

I det avslutande panelsamtalet deltar Amanda Sokolnicki, ledarskribent Dagens Nyheter, Katarina Barrling, statsvetare vid Uppsala universitet och PJ Anders Linder, chefredaktör Axess. 

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset – har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är på 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

Ordförande i juryn har varit IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Eva Hamilton, Jan-Olov Johansson, och Lena Treschow Torell.

 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.