Almedalen: Elanvändning - så påverkar politiken

Hur kan politiken påverka elanvändningen? Och hur påverkas politiken? Välkommen till en debatt med Energikommissionen och Vägval el.
Hästgatan 2, Visby.
Hitta hit
Måndag den 29 juni 2015 10:00 - 11:15

Vad påverkar framtidens elanvändning? Det är en av de frågor som IVAs projekt Vägval el försöker besvara. Projektet har som mål attta fram underlag för Sverige energipolitik. Visionen för Sverige är:Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.

Hur kan politiken påverka elanvändningen? Och hur påverkas politiken? Välkommen till en debatt med Energikommissionen.

Läs referatet från Elanvändning - så påverkar politiken

{Facts box}

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.