Almedalen: Har Sveriges universitet och högskolor de styrelser de förtjänar?

Styrelserna vid svenska lärosäten har länge haft i stort sett samma roller, ansvar och sammansättning. Samtidigt har situationen förändrats med ökad nationell och internationell konkurrens, ökad autonomi och krav på profilering. Behövs förändringar i styrelsernas sammansättning, uppdrag och mandat för att de ska kunna spela sina viktiga roller för lärosätenas utveckling?
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Måndag den 29 juni 2015 13:45 - 15:00

Styrelserna för svenska statliga universitet och högskolor har idag i stort sett samma roller, ansvar och sammansättning som för snart 20 år sedan när dessa fick extern ordförande. Samtidigt har konkurrensen om forskare, studenter och medel ökat och sker i ökande utsträckning internationellt.  Det finns dessutom förväntningar på att lärosätena ska profilera sig och få ökade möjligheter att organisera sig på nya sätt.

Flera tidigare utredningar har rekommenderat förändringar av styrelserna med bland annat färre ledamöter och med uppdrag att utse rektor. Men frågan är om styrelsernas uppdrag är tillräckligt tydliga och om de har de förutsättningar, och den kompetens och mandat, som krävs för att agera strategiskt för sina lärosätens bästa? Är de sätt de utses på optimala?  

IVA har i en studie som presenteras vid seminariet kartlagt styrelserna vid svenska lärosäten och tagit fram ett internationellt jämförelsematerial. Vid seminariet kommer IVA:s studie presenteras och en diskussion om styrelsernas sammansättning, förutsättningar och strategiska roller föras.

Medverkande: Peter Nygårds, styrelseordförande Mittuniversitet, Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande Göteborgs universitet, Thomas Strand (s) riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet, Gunnar Svedberg, ordförande för projektet Utsiktsplats forskning, Martin Wikström, projektledare Utsiktsplats forskning och Eva Krutmeijer, moderator.

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.