Almedalen: Kan ökad teknisk kompetens lyfta svensk innovationskraft?

Teknisk nyckelkompetens är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta utveckla sin innovations- och konkurrenskraft i framtiden. Men vilken kompetens är det som kommer att behövas i vårt alltmer teknikintensiva och snabbrörliga samhälle? Har svenska ingenjörer rätt kompetens och framförallt: räcker de till för att Sverige ska fortsätta ha en ledande position inom entreprenörsklimat, innovation och välfärd? Kan satsningar som Tekniksprånget fungera som en brygga mellan skolan och arbetsliv?
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Måndag den 29 juni 2015 12:15 - 13:15

Välkommen till ett seminarium med företrädare från utbildningsväsendet, näringsliv och offentlig sektor om hur vi tar oss an en av utmaningarna på framtidens arbetsmarknad arrangerat av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Medverkar gör bland andra Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, Roger Mörtvik, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Håkan Sörman, vd SKL, Kristina Sundin Jonsson, Kommunchef Skellefteå & CEO Skellefteå Stadshus, Jan-Eric Sundgren, styrgruppsordförande i Tekniksprånget samt senior rådgivare Volvo Group,

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.