Almedalen: Ökad svensk attraktions- och konkurrenskraft – hur kan politiken bidra?

Globaliseringen innebär en allt intensivare internationell konkurrens. Kraven på den svenska ekonomins omställningsförmåga ökar. Större konkurrens om kapital och kompetens begränsar samtidigt möjligheterna att föra en politik som på grundläggande områden avviker från omvärlden allt för mycket.
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Hitta hit
Tisdag den 30 juni 2015 13:30 - 15:00
  • Hur stark är Sveriges attraktionskraft? 
  • Vad avgör vår framtida attraktions- och konkurrenskraft?
  • Hur påverkar globalisering och digitalisering?
  • Hur ska en långsiktig politik för ökad attraktions- och konkurrenskraft se ut? Hur stort är det politiska handlingsutrymmet? 

I seminariet, som arrangeras av IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt, medverkar framtidsminister Kristina Persson,  professor Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Anna Breman, senior makroanalytiker Swedbank, Björn O. Nilsson, vd IVA Johan Öberg, vd Boston Consulting Group samt Johan Carlstedt huvudprojektledare Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Seminariet leds av Lisa Renander och Jan Westberg, IVA

Vill du delta

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.