Almedalen: Ska alla universitet och högskolor göra samma sak?

Svenska universitet och högskolor har i dag mer eller mindre identiska uppdrag från huvudmannen staten. Frågan om det inte vore bättre med varierade uppdrag tas upp och hur ett sådant system kan utformas utan att autonomin inskränks. Och hur behöver politiken förändras för att öka profileringen av våra lärosäten?
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Tisdag den 30 juni 2015 17:00 - 17:45

Svenska lärosätena har olika förutsättningar och verkar i skiftande miljöer. Vissa högskolor och universitet verkar inom en enda sektor (exempelvis teknik, medicin eller musik) medan andra arbetar inom ett brett spektrum av verksamheter. Flera av de större, ofta äldre universiteten har uttalade ambitioner om att forskningen ska vara i internationell toppklass. Mindre högskolor arbetar primärt i en regional miljö där en central roll är att fungera som kompetens- och kunskapsnav för det lokala näringslivet och offentliga verksamheter. Forskning som bedrivs där ska vara framstående, men inom ett mindre antal profilområden.

Det kan därför synas märkligt att lärosätena har mer eller mindre identiska uppdrag från huvudmannen staten. En sammanhållen universitets- och högskolepolitik, där forsknings-, utbildnings- och samverkansuppdragen behandlas som en helhet, är en viktig förutsättning för en mer holistisk syn på de olika lärosätenas verksamheter och roller. Vore det inte bättre med mer varierade uppdrag, som tar hänsyn till respektive lärosätes förutsättningar och samhällets behov? Hur kan ett sådant system utformas utan att staten ingriper i autonomin? Är statlig finansiering i form av ett sammanhållet anslag per lärosäte, enligt finskt modell, en god idé?  Kanske är fleråriga utvecklingskontrakt en annan framkomlig väg?

Medverkande: Lena Hallengren, Ordförande i utbildningsutskottet i Riksdagen, Betty Malmberg (m) riksdagsledamot, Utbildningsutskottet, Helene Dannetun, Ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt rektor för Linköpings universitet, Anders Söderholm, rektor för Mittuniveritetet, Peter Larsson, Moderator.

Kom och träffa oss innan seminariet. Vi bjuder på mingel från klockan 16.15. Seminariet startar klockan 17.00.

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.