Antibiotikaresistens - ett påtagligt samhällshot

Bara i Europa dör minst 25 000 personer årligen av bakterieinfektioner som antibiotika inte längre rår på. Fortsätter utvecklingen kan sjukvårdens moderna förmåga att stävja infektioner delvis gå förlorad, med katastrofala följder. Detta är temat för seminariet som IVAs avdelning för bioteknik arrangerar tillsammans med forskningsrådet Formas.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 26 januari 2015 16:30 - 18:30

I början av december hölls ett WHO-möte i Stockholm om antibiotika. Ett trettiotal länder ställde sig då bakom ett förslag om att gemensamt ta fram ett globalt program för övervakning av resistenta bakterier - första steget i en handlingsplan som ska läggas fram av WHO under 2015.

Utgångspunkten för seminariet är tre frågeställningar:

  • Vad innebär antibiotikaresistens för folkhälsan?
  • Vad kan vården göra och hur ser det ut inom djurhållningen?
  • Kan forskningen, industrin och politiken bidra till att vända utvecklingen?

Program

Välkomna!
Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas och dagens moderator hälsar välkomna

Antibiotikaresistensens ekosystem
Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet

Antibiotika och folkhälsan
Karin Tegmark Wisell, överläkare och chef för Avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten

Antibiotikaresistens från bord till jord – om allas ansvar att bidra till en klok antibiotikaanvändning i djurhållningen
Jenny Lundström, antibiotikaexpert Svenska Djurhälsovården

Internationell samordning av forskning kring antibiotikaresistens genom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)
Patriq Fagerstedt, forskningssekreterare Vetenskapsrådet samt vetenskaplig koordinator för JPI AMR, ett partnerskap mellan forskningsfinansiärer för samordning av forskning kring antibiotikaresistens

Är samarbete inom Offentligt-Privata-Partnerskap en modell för framtagandet av nya antibiotika?
Anders Karlén, professor vid Uppsala universitet och koordinator för ett stort projekt finansierat av Innovative Medicines Initiative (IMI), ett samarbete mellan EU och läkemedelsindustrin, för att ta fram nya antibiotika

De forskande läkemedelsföretagens roll
Anders Blanck, VD för LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Statssekreterare spekulerar
Elisabeth Backteman, statssekreterare Näringsdepartementet
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet

Avslutning
Ingrid Petersson, generaldirektör forskningsrådet Formas

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.