Är personlig integritet förenligt med ett säkert samhälle?

Hur kan personlig integritet förenas med framtidens teknikutveckling och krav på samhällssäkerhet? Hur ska regelverken utformas som garanterar personlig integritet utan att hämma innovation och säkerhet?

Seminarium med IVAs avdelning för informationsteknik.

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 
Hitta hit
Onsdag den 6 maj 2015 13:00 - 17:15

Idag lämnar vi allt fler elektroniska spår. Det sker genom mobiltelefoner, läsplattor, datorer och övervakningskameror. Vi lämnar också information om oss själva via sociala nätverk. Myndigheterna får därmed helt nya och mycket stora möjligheter att övervaka individer eller grupper med motivet att värna samhällssäkerheten.

Som individer vill vi inte känna oss övervakade och kartlagda. Samtidigt vill vi leva i ett säkert samhälle. Konferensen, som arrangeras av Säkerhets och försvarsföretagen, SOFF, Swedish Association of Civil Security, SACS, och IVAs avdelning för informationsteknik, belyser olika aspekter av elektronisk övervakning för att öka samhällssäkerheten och hur detta påverkar skyddet av den personliga integriteten, inte minst hur modern teknik kan användas och hur regelverk bör anpassas. Hur kraven på skydd av personlig integritet (till exempel EUs privacy direktiv) och skydden av kritisk infrastruktur kan förenas tas också upp.

Välkommen till ett seminarium med bland andra; Nils Svartz, överdirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Anders Ygeman, Inrikesminister. Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet, Mats Olsson, Director Health & Health Care, Kairos Future, Markus Bylund, SICS, Mats Nilsson, Ericsson och Anne-Marie Eklund Löwinder, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.   

PROGRAM

Kl 12.45 Registrering (IVAs Konferenscenter, Wenströmsalen)
Kl 13.00 Välkommen
Ulf Dahlberg, Ordförande SACS, Robert Limmergård, Generalsekreterare, SOFF, och Ylva Hambraeus Björling, Ordförande, IVAs avdelning för Informationsteknik

Kl 13:15 Hur kan personlig integritet förenas med framtidens krav på samhällssäkerhet?
Inledning – Ylva Hambraeus Björling

”Medför integritetsaspekten begränsningar i samhällssäkerheten?”
Nils Svartz, överdirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

”Går det att förena integritet med säkerhet?”
Anders Ygeman, Inrikesminister.

”Ökar säkerheten med mindre frihet?”
Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet

Debatt & Frågor

Kaffe

Kl 15:15 Kan teknikutveckling bidra till att vi kan få såväl ett säkert samhälle som personlig integritet?
Inledning – Ulf Dahlberg

”Bortom Facebook och Twitter, Trender med avseende på acceptansen av övervakning i samhället.”
Mats Olsson, Director Health & Health Care, Kairos Future.

”Trender för Tekniska lösningar att hantera integritetskrav.”
Markus Bylund, PhD, Senior Scientist, The Swedish Institute of Computer Science, SICS.

”Dagens tekniska möjligheter: Hur anser branschen/industrin att man bör tänka?”
Mats Nilsson, Director - Product Security, Ericsson, och Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, IIS.

Debatt & Frågor

17.15 Avslutning och efterföljande mingel

Seminariet streamas.

För mer information: Linda.Olsson@iva.se

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.