Hur kan arkitektoniska kvaliteter i hela byggkedjan säkras?

Många nya bostadsområden och byggprojekt saknar önskade arkitektoniska kvaliteter. Policys, strategier och program får ofta inte genomslag i byggprocessen. Vad beror det på? Och hur ska de svaga länkarna i planerings- och byggkedjan hanteras?

Webbinarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

www.iva.se
Onsdag den 14 april 2021 15:00 - 16:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Program och medverkande:

Örebromodellens påverkan på arkitektonisk kvalitet och pilotprojektet som ruckar på rollerna - Peder Hallqvist, stadsarkitekt i Örebro

Verktygslådan för hållbarhet och arkitektoniska kvaliteter i Uppsala kommuns markanvisningsprocess - Anna Sander, mark- och exploateringschef, Uppsala kommun

Hur hanterar byggherreparten krav och önskemål på arkitektoniska kvalitéer kontra rimliga byggkostnader? - Lena Andersson, vd i Älvstranden Utveckling AB i Göteborg

Vilket ansvar har byggherre/exploatör och byggföretag för att upprätthålla arkitektoniska kvalitéer förhållande till kostnadsbilden? - Peter Svensson, vd Einar Mattsson Byggnads AB

Hur kan arkitekter agera för att följa ett projekt från arkitekt- eller markanvisningstävling till projektering? - Oskar Norelius och Robert Schmitz, White arkitekter 

Panelsamtal med de medverkande och Christer Larsson, Monica von Schmalensee och Ingela Lindh, alla från IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. 

Moderator: Kristina L Nilsson, vice ordförande, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Temaledare Människa-Teknik-Samhälle
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.