Arkitektur och planering – ett nationellt intresse?

Idén bakom en riksarkitekt är att stärka fältet arkitektur som helhet i Sverige. Under hösten pågår uppbyggandet av den nya funktionen hos Boverket i Malmö. Planerna är sedan att en permanent organisation är på plats efter årsskiftet.

Seminariet arrangeras av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 15 november 2018 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under seminariet på IVA den 15 november får vi veta mer om detta samt höra och diskutera arkitekturens roll och ansvar för att vara med och utveckla hållbara samhällsmiljöer.

Program

Introduktion av Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

Sverige har en ny riksarkitekt. Vad ska han göra? Christer Larsson, riksarkitekt, Boverket, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och ledamot av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Linda Kummel, strateg och funktionsansvarig ArkDes ThinkTank.

Rita hus eller aktiv samhällsbyggare? Vilken roll och ansvar har arkitekter för form och funktion i framtidens samhällen? Karin Milles, stadsarkitekt Norrköpings kommun.

Utbildning och forskning inom arkitektur. Möter den framtida behov för att ge förutsättningar att skapa långsiktigt hållbara boendemiljöer och tillgängliga offentliga rum? Kristina L. Nilsson, professor arkitektur, Luleå Tekniska Universitet och ledamot av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.