Innovation - vad kan Sverige lära av Tyskland?

Innovation är en förutsättning för att samhällen skall utvecklas och ekonomin växa. Innovationssystem, policy och samarbetsformer måste förändras i takt med de nya samhällsutmaningarna. Detta är en förutsättning för att ett land ska behålla sin internationella konkurrenskraft. Tyskland har tagit ett antal initiativ för att stärka innovationskraften inom sin industri. 
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 19 november 2015 17:30 - 19:00

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och vi har en lång historia av goda relationer länderna emellan. Båda länderna är framstående industrinationer, har ett väl utvecklat välfärdssystem och hög invandring. Länderna står även inför samma framtidsutmaningar; globalisering, digitalisering och integration.

IFGs medlemmar har under hösten gjort en studieresa till Sydtyskland och under en vecka besökt universitet, institut och företag:

  • Vilka riktlinjer och politiska program har Tyskland för att stimulerar innovation?
  • Hur värderar tyskt näringsliv, universitet och institut denna politik? Hur fungerar denna politik i praktiken?

Under seminariet, som hålls i anslutning till IVAs Akademisammankomst, kommer IFG att tillsammans med inbjudna talare diskutera hur  svensk innovationskraft kan stärkas utifrån tyska erfarenheter.

Medverkande: Leif Johansson, preses IVA, Peter Heydebreck, grundare och vd INNO Group, adjungerad professor Luleå Tekniska Universitet,  Thomas Malmer, Konsult inom bl.a. forsknings- och innovationsfrågor, Percipia AB och IFG-medlemmarna Daniel Taube, SKF, Andreas Sundblom, AkzoNobel och Maria Stjerndahl, AkzoNobel.

Seminariet leds av Peter Holmstedt, ordförande i IFG

{Facts box}

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.