Vägar till ökat entreprenörskap

Hur stimulerar vi bäst ungdomars intresse för entreprenörskap? Vad krävs för att innovativa företag ska växa sig stora? Frågorna är utgångspunkt för seminariet som arrangeras när Prins Daniel välkomnas som hedersledamot av IVA.
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 9 februari 2016 17:30 - 19:00

Prins Daniel Fellowship och Entrerprenörskapsprogram gör uppskattade besök på skolor och universitet för att inspirera till entreprenörskap.  Ett mentorsprogram riktat till unga entreprenörer är en annan del av projektet. Hur är gensvaret hittills? Vilka är framtidsplanerna? Svaren ges av Prins Daniel

Ung Företagsamhet (UF) inspirerar barn och ungdomar att utveckla sin kreativitet inte minst genom att de själva prövar på att driva företag. Vilken är  UFs viktigaste insats? Vad betyder UF-erfarenheterna för en ung entreprenör?

Vi söker svaren hos två unga företgare som inspirerats av UF: Victora Carlsson, som driver Yollibox, marknadsledare inom frusen yoghurt och Niclas Wikström vd för digital- och contenbyrån Oh My, ett av DIs gasellföretag. I diskussionen deltar också  UFs vd Cecilia Nykvist.  

Ett företags tillväxtresa innebär en rad utmaningar. Tillräckligt med kapital och rätt kompetens är nyckelfrågor. Det krävs också tillgång till erfarenhet genom nätverk och mentorer. Hur är förutsättningarna i Sverige sett ur unga entreprenörers perspektiv?

Vi har bjudit in Susanne Najafi Investment Manager i The Springfield Project och grundare av bland annat Apotekslinsen och Niklas Adalberth, en av grundarna till Klarna. Båda ingår bland de inspiratörer som besöker skolor och universitet inom ramen för Prins Daniel Fellowship.

Möjligheterna att stimulera entreprenörskap och innovation har stått i centrum för en rad IVA-projekt. I november presenterade Attraktionskraft för hållbar tillväxt en agenda för att säkra konkurrenskraftiga villkor för svenska företag. Vilken politik krävs för att stimulera tillväxtföretag och entreprenörskap? Vilken politik är möjlig att genomföra under de kommande åren?

I den avslutande diskussionen medverkar Pontus Braunerhjelm, som ingått i projektets styrgrupp och som leder den statliga Entreprenörskapsutredningen, Cecilia Nykvist, vd UF och Johan Carlstedt, projektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Seminariet hålls i samband med IVAs Akademisammankomst och inleds av IVAs preses Leif Johansson.

Välkommen

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.