Att leda stora infrastrukturprojekt - utmaningar och möjligheter

Samhällsutveckling kräver en väl utvecklad infrastruktur. Möt två eldsjälar som berättar om erfarenheter från att leda de stora infrastrukturprojekten Förbifart Stockholm och Öresundsbron.

Välkommen till ett seminarium med IVA Syd. Illustration Förbifart Stockholm: Trafikverket.

Börshuset i Malmö, Skeppsbron 2, Gamla Börssalen
Hitta hit
Måndag den 27 november 2017 16:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vilka är framgångsfaktorerna? Vilken roll spelar beställarens förmåga? Hur påverkar kulturskillnader i arbetslagen, tidsaspekten, tillgång på kompetens, säkerhetsfrågor och hur projektet överförs till en förvaltning av projektet?  Detta är utmaningar och möjligheter som kommer att tas upp under detta seminarium.

Medverkar gör:

Johan Brantmark, civ. ing. LTH, avdelningen för Väg- och Vattenbyggnad och dr. i bergteknik, KTH. Johan är ansvarig för bygget av ”Förbifart Stockholm” ett infrastrukturprojekt som beräknas vara öppet för trafik 2026. Han har erfarenhet av  internationella projekt som vattenkraftsbygge i Himalaya och motorvägs- och tunnelbygge i Hong Kong. 

Sven Landelius, civ. ing. LTH, avdelning för Väg- och Vattenbyggnad. Sven var vd för Öresundsbrokonsortiet. Under flera år var han styrelseordförande för Malmö Högskola som bidrog till att utveckla Malmö till ett kunskapscentrum och fram till 2017 var Sven Landelius styrelseordförande för European Spallation Source ESS AB i Lund.

Vi bjuder på en lättare förtäring i samband med seminariet.

Välkomna!

 

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.