Att tänka nytt – organisatorisk innovation i vården

Förutsättningarna för svensk sjukvård förändras snabbt. Efterfrågan på vård blir allt större. Kraven på effektiviseringar och ökad patientorientering växer. Behovet av nytänkande och innovation är därför stort.

Ett seminarium i IVA Västs serie Tema Life Science

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 1 mars 2017 18:00 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Innovation inom vården innebär ofta nya läkemedel och behandlingsmetoder. Men det krävs också förnyelse på organisatorisk nivå. Det gäller att hitta nya arbetssätt och nya former för samverkan mellan vårdens aktörer för att bättre möta de samhälleliga behoven. Detta kräver ett hållbart, gränsöverskridande utvecklingsarbete som utgår från patientens perspektiv. I en sådan situation blir det naturligt för sjukvården att utveckla ett samarbete med forskare. 

Temat för seminariet är organisatorisk innovation i sjukvårdssystemet. Två exempel presenteras:

  • Regionalt Cancercentrum Väst arbetar för att skapa långsiktigt hållbar cancervård. Allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer. Detta ökar kraven på vården. I sitt arbete har de tänkt nytt kring hur man kan stimulera utveckling och innovation på individ- och systemnivå genom att involvera patienter på alla systemnivåer. I pilotprojektet Kraftens Hus testas också nya vägar för hur samhällets resurser kan kombineras på nya sätt.  
  • Närvård Västra Skaraborg arbetar över organisatoriska gränser för att möta individer med omfattande behov av vård och omsorg. Nya nätverk, ny organisatorisk design och proaktiva arbetsmetoder har skapats där patienter och närstående varit medaktörer i utvecklingsarbetet. År 2016 tilldelades de Guldskalpellen, Dagens Medicins pris för vårdens främsta nyskapare.

Sofia Börjesson, professor vid Teknikens Ekonomi och Organisation, Chalmers beskriver inledningsvis olika typer av innovation och leder den avslutande diskussionen om hur samverkan kring organisatorisk innovation bidrar till att hantera sjukvårdens utmaningar.

{Facts box}

 

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.