Attraktionskraft Sverige - innovationer och affärsmodeller

Vad avgör Sveriges framtida attraktionskraft? Kan nya resurseffektiva affärsmodeller göra Sverige till en förebild och stärka vår nationella konkurrenskraft?
Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Hitta hit
Tisdag den 1 juli 2014 12:30 - 14:30

IVA startar under våren två projekt. Problemställningen för Attraktionskraft för tillväxt är hur en allt mer globaliserad ekonomi påverkar förutsättningarna för tillväxt och välstånd i en liten, exportberoende ekonomi som Sverige.

I fokus för projektet Resurseffektiva affärsmodeller står omvandling en som innebär att företag tillämpar nya affärsmodeller som minimerar utnyttjandet av nya resurser och maximerar återanvändning och som även innebär helt nya sätt att se på konsumtion.

Några frågor som kommer tas upp:

Vad avgör Sveriges framtida attraktionskraft?

Hur ska Sverige hävda sig i den framtida globala konkurrensen om individer, företag och investeringar?

Kan nya resurseffektiva affärsmodeller göra Sverige till en förebild och stärka vår nationella konkurrenskraft?

Vilka politiska åtgärder krävs på kort och lång sikt?

Vid seminariet medverkar bland andra Håkan Ekengren, statssekreterare Näringsdepartementet, Anders Narvinger och Björn Stigson som båda ingår i styrgruppen för Resurseffektiva affärsmodeller, Gunilla Nordlöf och Björn O. Nilsson som båda ingår i styrgruppen för Attraktionskraft för tillväxt samt huvudprojektledarna Caroline Ankarcrona och Johan Carlstedt.

Ingen anmälan krävs

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.