Attraktiva livsmiljöer och flöden

Attraktiva livsmiljöer och flöden är ett delprojekt inom IVA-projektet Framtidens goda stad som belyser några centrala teman i stadsutvecklingen idag och i framtiden. Vid detta seminarium presenteras åtta teman för planering av framtidens goda stad.

Seminarium med projektet Framtidens goda stad och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 27 september 2017 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under arbetet har gruppen satt människan i centrum och har hittat teman som har stor betydelse för att kunna möta internationellt och nationellt utpekade utmaningar t ex FNs globala hållbarhetsmål. Samtliga teman har relevans för att nå en attraktiv hållbar helhet i framtidens stad – ekologiskt, socialt, ekonomiskt institutionellt och rumsligt.

Det handlar till exempel om att fortlöpande utveckla framtidsbilder och visioner i aktörsdialoger på alla nivåer. Ett annat tema som lyfts fram är behovet av att se stadsutveckling i ett regionalt sammanhang inte minst mot bakgrund av en fortgående regionförstoring och stadsregionernas roll som en bas för människors liv. Ett tredje tema handlar om vikten av att bygga staden inåt för att ge förutsättningar till tillgänglighet och attraktivitet.

Medverkar vid seminariet gör Ulrika Francke, vd Tyréns och ordförande i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket, Arne Kaijser, professor teknik-och vetenskapshistoria KTH, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö, Cecilia Lindahl, regionplanerare, tillväxtavdelningen Stockholms läns landsting, Kristina Mjörnell, RISE, Ulf Ranhagen, professor KTH/Sweco, Jonas Sundberg, adjungerad professor Blekinge Tekniska Högskola, Jonas Törnblom, Envac. 

Moderator under seminariet är Åsa Söderström Jerring, IVAs avdelning Samhällsbyggnad.

 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.