Autonoma system – De nya möjligheterna!

Hushållsrobotar, självgående gräsklippare och självkörande bilar kan snart finnas tillgängliga för gemene man. Den snabba teknikutvecklingen skapar möjligheter att realisera sådant som tidigare verkat vara vilda fantasier.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 12 februari 2015 16:30 - 18:30

I alla tider har det funnits föreställningar om hur framtida samhällen kommer att se ut. De senaste decenniernas teknikutveckling har gjort det realistiskt att infria många av de föreställningar som fanns i mitten av 1900-talet. Man hör talas om bilar som kör nästan perfekt av sig själva, ex Google Car, gruvor som ska sköta sig själva, och flygande drönare för övervakning. Det kan snart vara en realitet med aktiv renskötsel, där vi med teknikens hjälp inte bara övervakar renarna, utan med ljud och rörelsemönster även driver djuren på sätt som ägaren önskat och beskrivit. En annan viktig trend är att graden av uppkoppling och sammankoppling av autonoma system hittills har ökat exponentiellt. Det finns alltså goda grunder att betrakta de kommande förändringarna och möjligheterna som minst lika samhällspåverkande som de som redan skett.

Det planerade seminariet kommer att belysa detta stora utvecklingsområde genom att se på det aktuella tekniska läget och utvecklingstrender inom ett par områden. Frågorna är viktiga för svensk industris utveckling och framtid, och utöver presentationerna kommer det därför att ges tillfälle till allmän diskussion.

Program

16.00
Kaffe & kaka

16.30
Inledning – autonoma system
Lars Nielsen, professor Linköpings Tekniska Högskola

Framtidens sensorer
Fredrik Gustafsson, professor Linköpings Tekniska Högskola

Visionen för den autonoma gruvan
Jan Nyqvist, ABB Corporate Research

Det autonoma molnet
Karl-Erik Årzen, professor Lunds Tekniska Högskola

Frågestund

18.30
Middag med diskussion


 

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.