Bättre förutsättningar för kliniska studier – vad har hänt?

För drygt två år sedan presenterade Ingrid Petersson sin utredning Starka tillsammans (SOU 2013:87) med förslag för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier. IVAs projekt Prövningar för svensk medicin avrapporterade våren 2014 sina slutsatser och rekommendationer. På detta seminarium summerades vad som hänt.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 1 februari 2016 15:00 - 17:00

De båda arbetena presenterade till en stor del samstämmiga åtgärdsförslag. De pekade på behovet av förbättrad nationell samordning, särskilda utvecklingsbehov och tydligare incitamentsstrukturer.

Implementeringsarbetet har pågått i mer än ett år och  IVA och Apotekarsocieteten har därför bjudit in till denna workshop.

Seminariet arrangerades i samarbete med Apotekarsocieteten.

Program

15.00 Välkommen

Inledning – Ingrid Petersson, Formas
Prövningar för svensk medicin och Starka tillsammans – sammanfattning

Håkan Billig, Kommittén för nationell samordning av kliniska studier
Nationell samordning av kliniska studier – var står vi?

Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
Aktuell statistik – trender

Perspektiv på pågående utveckling

Bertil Lindahl, SKL
Vårdhuvudmannaperspektivet

Viveka Åberg, Allergan
Industrins perspektiv

Jonas Oldgren, UCR
Forskarperspektivet

Paus

16.10 WORKSHOP - Gruppdiskussioner
Viktiga framsteg? Kvarstående utmaningar? Viktigaste nästa stegen?

Avrapportering

Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life Science
Slutkommentarer

Här är presentationerna:

Bertil Lindahl

Håkan Billig

Gunilla Andrew-Nielsen 

Jonas Oldgren

Sören Berg

Viveka Åberg

Kontaktinformation

Caroline Linden
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.