Bättre förutsättningar för kliniska studier – vad har hänt?

För drygt två år sedan presenterade Ingrid Petersson sin utredning Starka tillsammans (SOU 2013:87) med förslag för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier. IVAs projekt Prövningar för svensk medicin avrapporterade våren 2014 sina slutsatser och rekommendationer. På detta seminarium summerades vad som hänt.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 1 februari 2016 15:00 - 17:00

De båda arbetena presenterade till en stor del samstämmiga åtgärdsförslag. De pekade på behovet av förbättrad nationell samordning, särskilda utvecklingsbehov och tydligare incitamentsstrukturer.

Implementeringsarbetet har pågått i mer än ett år och  IVA och Apotekarsocieteten har därför bjudit in till denna workshop.

Seminariet arrangerades i samarbete med Apotekarsocieteten.

{Facts box}

Här är presentationerna:

Bertil Lindahl

Håkan Billig

Gunilla Andrew-Nielsen 

Jonas Oldgren

Sören Berg

Viveka Åberg

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.