Behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister?

Samhällsutveckligen är direkt beroende av hur vi planerar, utformar och utvecklar våra städer, tätorter och landsbygd. Det är ett komplext arbete som måste involvera de aktörer som ska verka i dessa miljöer. Eftersom frågorna spänner över flera kompetens- och ansvarsområden krävs ett starkt politiskt ledarskap. Är det dags att efter valet lyfta dessa frågor på nationell nivå genom en ny minsterpost?

Välkommen till ett seminarium med projektet Framtidens goda stad och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 8 mars 2018 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I knappt två år har IVA drivit projektet Framtidens goda stad. Under seminariet, som också utgör slutrapportering från projektet, kommer delar av resultatet presenteras, men framförallt kommer vi diskutera det fortsatta arbetet med att utveckla attraktiva livsmiljöer. Välkommen till ett seminarium om framtidens samhällsbyggnad.

Medverkar gör Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör Malmö Stad, Lena Boberg, vd ICA Fastigheter, Mari Broman, ordförande arbetsgruppen Urbaniseringens drivkrafter och konsekvenser, Anders Hall, utvecklingschef Polismyndigheten, Ulla Hamilton, ordförande arbetsgruppen Positiva utvecklingsspiraler, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, Per Löfgren, hållbarhetschef JM, Jonas Nygren, ordförande Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation och förbundschef på Hyresgästföreningen, Peter Nygårds, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, Ingrid Petersson, gd FORMAS, Maria Rankka, vd Stockholms handelskammare, Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad, Jonas Sundberg, seniorkonsult SWECO, Tuula Teeri, vd IVA, Gabriel Urwitz, styrgruppens ordförande Framtidens goda stad.

Moderator: Åsa Söderström Winberg (fd. Jerring), IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.