Behöver Sveriges klimatpolitik göras om i grunden?

Sverige införde tidigt en koldioxidskatt och mål för utsläppen av växthusgaser inom landets gränser. Det faktum att andra länder inte infört liknande mål motiverade att Sverige gick före och visade vägen. Denna situation är nu på väg att radikalt förändras då EU-kommission föreslagit en rad ändringar. IVA:s seminarium fokuserar på hur Sverige och den svenska klimatpolitiken kommer att påverkas om kommissionens förslag blir verklighet.

Livesändningen av eventet visas här. Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan 

Grev Turegatan 16, Stockholm eller på www.iva.se
Tisdag den 15 februari 2022 16:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

EU-kommission har nu föreslagit skarpa styrmedel för att unionen som helhet, med 27 medlemsländer och nästan en halv miljard invånare, ska bli klimatneutral till år 2050. Tre förslag kommer om de genomförs att sätta en skarp gräns för de samlade utsläppen under all framtid inom unionen. Kommissionen föreslår:

  1. halvering av antalet utsläppsrätter som kommer att ges ut inom det nuvarande utsläppshandelssystemet EU ETS, 
  2. att ett nytt utsläppshandelssystem för transportsektorn och uppvärmning införs och 
  3. skärpta regler för genomsnittliga utsläpp från nya bilar och inga fossildrivna bilar kommer att få säljas efter år 2035. 

IVA:s seminarium fokuserar på hur Sverige och den svenska klimatpolitiken kommer att påverkas om kommissionens förslag blir verklighet. Behövs längre åtgärder som syftar till att begränsa svenska territoriella utsläpp? Vad betyder det exempelvis för det svenska transportsektormålet, koldioxidskatten och åtgärder som reduktionsplikten? 

Inom EU ETS kommer inga nya utsläppsrätter att ges ut efter 2040. Företag inom dessa sektorer, till exempel stålverk, cementproducenter och flygbolag måste till dess ha hittat fossilfria alternativ annars får de lägga ned verksamheten. Ungefär samma sak gäller bil och lastbilsföretag som vill sälja inom EU. Vilka krav ställer det på politiken? 

Med en skarp gräns för de totala utsläppen blir hotet mot klimatmålen att den folkliga acceptansen för systemet urholkas. Vad krävs av Sverige och den svenska politiken för att motverka detta?

På seminariet kommer följande personer att delta i diskussionen.

Anders Grönvall, statssekreterare hos Annika Strandhäll

Magnus Nilsson, klimatpolitisk expert och tidigare journalist.

John Hassler, IVA-ledamot och professor i nationalekonomi med fokus på klimatekonomi

Emma Wiesner, ledamot i Europaparlamentet (c)

Välkomna!

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.