Behövs bilen i framtidens goda stad?

Är det självklart att vi kör bil i framtidens städer? Vad kan vi förvänta oss av en hållbar utveckling som inkluderar elektrifiering av fordon och nya lösningar av infrastruktur? Statliga infrastruktursatsningar har historiskt sett varit avgörande för samhällsutvecklingen och introduktion av ny teknik. Men vilken roll har egentligen bilen i framtidens goda stad? Hur ser det ut idag, om 15 år och vad är den långsiktiga visionen?

Välkommen till ett seminarium med IVAs avd Maskinteknik och IVAs projekt Framtidens goda stad.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 7 december 2017 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Med bilen i fokus diskuterar vi hur en växande befolkning ska få goda förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer. För att lyckas måste samhälle, politik och industri samverka. Vi inleder med en framsyn i ett kortare perspektiv och övergår i halvtid till att skapa en vision om hur infrastruktur och transportlösningar kan komma att se ut. 

Det är också syftet med IVAs projekt Framtidens goda stad. Vi behöver nya metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut kunskapen till de som ansvarar för samhällsplanering i städer och regioner. Hur utvecklas städer och regioner utifrån dagens kunskap om samhällsplanering? 

Kom och lyssna på infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) som belyser politikens ansvar för hållbara framtida transporter och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson som ger oss mer information om hur framtidens fordonsflotta kan komma att se ut och fungera i framtidens städer. Dessutom medverkar Monica Bellgran, ordförande Avd I Maskinteknik, Magdalena Bosson, kommundirektör Huddinge, Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun, Mouna Esmaeilzadeh, läkare, hjärnforskare, entreprenör och TV-profil, Peter Nygårds, IVA, Framtidens goda stad, Tuula Teeri, vd IVA, Gabriel Urwitz, ordförande Framtidens Goda Stad och IVA IX Ekonomi.

Moderator: Åsa Söderström Jerring, arbetsgruppsordförande Framtidens goda stad och ledamot av IVA III Samhällsbyggnad.  

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.