Big Data - Vad är det och vad kan det göra för samhället?

Med nya tekniska möjligheter kan vi lagra all data. Frågan som sysselsätter allt fler forskare och företag är hur vi bäst skall kunna dra nytta av den kunskap som finns gömd i dessa enorma datamängder.
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 25 mars 2015 17:00 - 19:00

Mängden data som skapas genom mänskliga aktiviteter är i det närmaste ofattbart stor. Den växer dessutom allt snabbare. Varannan dag skapas lika mycket data som hela mänskligheten totalt sett skapat från civilisationens gryning fram till 2013.

Företag som förstått värdet av stora datamängder är bland andra Facebook och Google. Deras grundläggande affärsidé är att samla på sig data och sedan omvandla och förädla denna till kunskap som  har ett värde och kan säljas vidare. Bakom hanteringen av datamängderna ligger också många frågeställningar kring personlig integritet, etik och juridik men även ett stort mått av teknik och vetenskap. 

I seminariet, som arrangeras av IVAs programråd Big Data och IVA Väst medverkar bland andra Staffan Truvé, CTO Record Future, och Carl Nelvig, CTO Burt. Vi diskuterar  hur ny (och  ibland oväntad) kunskap kan bildas. Vi frågar oss samtidigt om det inte är dags för samhället att mer effektivt utnyttja de möjligheter som står till buds för att på ett effektivare sätt använda våra gemensamma resurser.

Mer information: Svante Svensson, 070 - 649 57 00, svante@qfood.se

 

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.