Big Data - Vad är det och vad kan det göra för samhället?

Mängden data som skapas genom mänskliga aktiviteter är i det närmaste ofattbar och växer allt snabbare. Var annan dag skapas lika mycket data som hela mänskligheten totalt sett skapat från civilisations gryning fram till 2013, eller med en annan jämförelse; varje minut under hela året laddas 48 timmars video upp på YouTube.
Vetenskapens Hus, Storgatan 53, Luleå
Hitta hit
Tisdag den 17 februari 2015 15:30 - 18:00

Med nya tekniska möjligheter kan vi numer lagra all denna data och frågan som nu sysselsätter många forskare och företag är hur vi bäst kan dra nytta av all den kunskap som finns gömd i dessa enorma datamängder. Företag som förstått värdet av data är bland andra Facebook och Google. De har som grundläggande affärsidé att samla på sig data och sedan omvandla och förädla denna data till kunskap som i sin tur har ett värde och kan säljas vidare. Bakom hanteringen av dessa datamängder finns frågor kring personlig integritet, etik och juridik men även ett stort mått av teknik och vetenskap.

Välkommen till en kväll, arrangerad av IVA Nord, där vi diskuterar hur ny (och ibland oväntad) kunskap kan bildas. Vi frågar oss samtidigt om det inte är dags för samhället (i form av myndigheter, utbildning, sjukvård m.m.) att också dra nytta av de möjligheter som står till buds för att än effektivare använda våra gemensamma resurser.

Program

Big Data – Vad är det?
Pontus Johnson, Professor i industriella informationssystem, KTH

Big Data – Hur kan det användas?
Jonas Kjellstrand, Strategisk rådgivare, SAS Institute

Big Data – Men sen då?
Gösta Lemne, Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Big Data – Regional satsning på datacenter
Mikael Börjeson, Luleå Tekniska Universitet

Frågestund

Lättare förtäring och möjlighet till vidare diskussion


 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.