Bilar som pratar med varandra

Hur ska vi förflytta oss och transportera varor i framtiden? Ligger lösningen i automatiserade och kommunicerande fordon? Vilka krav ställer detta på samverkande digitala system?
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 27 maj 2015 17:00 - 18:30

Den snabba teknikutvecklingen gör det möjligt att förverkliga idéer som tidigare varit rena fantasier. Hållbara och säkra transporter kommer i större utsträckning att vara uppkopplade och automatiserade. De kommer att styras och optimeras med hjälp av ny informations- och kommunikationsteknologi.

Bättre detaljinformation och data tillsammans med snabb kommunikation skapar nya möjligheter. Det gäller mellan olika kombinationer av fordon, gods och infrastruktur.

I ett transportsamhälle med automatiserade och kommunicerande fordon skapas därmed helt nya och stora möjligheter för:

Aktiv trafiksäkerhet – kommunicerande fordon undviker olyckor

Smart trafikledning – maximal framkomlighet och minimal miljöpåverkan

Effektiva person- och godstransporter – transportsystemet utnyttjas optimalt.

Syftet med seminariet, som arrangeras av IVA Väst, är att presentera idéer kring framtidens självkörande fordon och den samverkande, digitala infrastruktur som behövs.

Anna Dubois, professor och ledare för styrkeområde Transport, Chalmers är värd för seminariet. Fem seniora företrädare från akademi, industri och samhälle delar med sig av sina insikter i ett samtal med varandra och publiken. I samtalet som leds av Anna Nilsson-Ehle, SAFER, medverkar Erik Ström, Chalmers, Azra Habibovic, Viktoria Swedish ICT, Erik Coelingh, Volvo Car Corporation och Chalmers, Susanne Planath, Trafikverket, samt Christian Grante, AB Volvo.

För mer information kontakta Svante Svensson,  070-649 57 00, svante@qfood.se

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.