Bluetooth och annan korthållsradioteknik – hur ser framtiden ut?

Bluetooth är kanske den mest omtalade korthållsradiotekniken idag. Men under senare år har Near Field Communication (NFC) och Radio Frequency Identification (RFID) blivit allt vanligare. Vilka är framtidsmöjligheterna?

Seminarium med IVA Syd och IVAs avdelning för Elektroteknik

E-huset, sal E:1406, Lunds tekniska högskola, Ole Römers väg 3, Lund
Hitta hit
Tisdag den 11 oktober 2016 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Bluetooth utvecklades av Ericsson under 90-talet. Denna energieffektiva korthållsradioteknik är idag världsstandard. Vi hittar den i de flesta datorer, mobiltelefoner och moderna bilar. Bluetooth är också den dominerande tekniken för att digitalt föra över ljud till högtalare och hörlurar.

  • Hur ser framtiden för tekniken ut?
  • Hur kom den till?

Professor Sven Mattisson, som tillsammans med några få kollegor skapade bluetooth-tekniken, ger sina reflektioner kring utvecklingen på ett sätt som inte förutsätter djupa kunskaper inom radioteknik.

Bluetooth är inte den enda korthållsradiotekniken. Near Field Communication (NFC) och Radio Frequency Identification (RFID) är vanliga idag. En mobiltelefon innehåller ofta flera av dessa tekniska lösningar.

Utvecklingen påverkar den personliga integriteten. Christian Gehrmann, SICS belyser de senaste 15 årens diskussion kring säkerhetsfrågor förknippande med teknologin. Vilken är den rätta balansen mellan effektiva digitala tjänster och bibehållen personlig integritet? 

5G är nästa generations mobila kommunikations- och molnteknologi. Ericssons arbetar med en rad projekt kring digitaliseringen, både inom industrin och samhället. Björn Ekelund, Ericsson Research  ger en överblick av pågående forskningsaktiviterer och samarbeten inom företaget.

Tekniken kan också användas inom sjukvården. Sten Minör, MAPCI/Lunds Universitet, visar en tillämpning av Bluetooth Low-Energy att spåra utrustning och analysera patientflöden på akutmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan MAPCI, Region Skåne och ett antal företag, däribland Sony Mobile.

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.